Air X presentert på konferanse i Vietnam

Etter invitasjon ble AirX diffusor konsept presentert på en «Asian-Pacific Aquaculture conference» som fant sted i Ho Chi Minh Byen, Vietnam.

(bilde: Henrik Grundvig ved Teknologisk Institutt holder sin presentasjon over AirX ved «Asian-Pacific Aquaculture conference».)

Resultater tyder på lovende effektivitet etter forsøk utført ved Oxyvisions laboratorier. Dette ble presentert ved siden av foreløpige resultater med forsøk gjort på tropisk fisk i jorddammer og sjømærer.

Presentasjonen, som også presenterte bevis på at forfaktoren for havabbor kunne forbedres vesentlig, holdt i tanker med kontrollert oksygennivå, ble godt mottatt av publikum.

Inntil nylig har det vært lite oppmerksomhet omkring risikoen for oksygensvikt i tropisk merdoppdrett og hvilke problemer dette kan medføre. Nå ønsker stadig en bedre kontroll med oksygennivåene i slike oppdrettsanlegg.

I et prosjekt i Hellas ledet av Oxyvision, har man sett av oksygennivået natterstid kan falle til 40% metning i vannet omkring mærene – dette vakte også tilhørernes oppmerksomhet.

Scroll to top