Rensing av avløpsvann

Ved behandling av avløpsvann vil tilsetting av oksygen bedre renseprosessen.

Dette gjelder biofilter, i aktiv slam prosesser, ved stabilisering av slam eller rensing i slamlaguner. Målet er lavest mulige energiforbruk pr enhet oksygen levert. Våre diffusorer arbeider under lavt trykk og har vist seg å kunne forbedre effektiviteten. Også når det gjelder skumming av proteiner eller ren flotasjon kan små gassbobler være svært gunstig.

Fordi diffusoren gir svært effektiv gassinnløsing kan de brukes i biofiltre.

DIFFUSORER

Lufting

Oxygenering

Boblegardin

MÅLERE OG LOGGERUTSTYR

Håndmåler og logger

Guardian Miljølogger

Guardian Max Miljølogger

Trådløs strømmåler