Tiltak i vannmiljø

Både ved høy organisk belastning eller ved høye temperaturer kan det være nødvendig å tilsette luft eller oksygen for å opprettholde gode funksjoner i vannsystemer. Samtidig er bruk av boblesystomer gunstige tiltak i en rekke sammenhenger, som å beskytte vassdrag mot innsig av brakkvann eller stabilisere vannmasser. Gode systemer for overvåking hører med.

Å legge ut lufteslanger i sjøer og elver kan bidra til en positiv effekt.

DIFFUSORER

Lufting

Oksygenering

Boblegardin

MÅLERE OG LOGGERUTSTYR

Håndmåler og logger

Guardian Miljølogger

Guardian Max Miljølogger

Trådløs strømmåler