Boblegardiner

Boblegardiner kan brukes til å konstruerer kunstige visuelle sperrer for fisk eller andre organismer. Boblegradiner brukes også til å hindre vannmasser i å blande seg.

Boblegardiner kan hurtig etableres ved hjelp av en diffusorslange og en kompressor. Typiske anvendelser er i båthavner og marinaer for å oppnå isfrie forhold. Andre områder er til å holde forurensning som oljesøl adskilt fra andre vannmasser. Boblegardiner kan også brukes på estuaret og i kanaler for å hindre vanntyper å blande seg. En god boblegardin har en tett og massiv vegg av bobler, som lages til lave energikostnader.

Boblegardin i kanal i Nederland idet en båt passerer. Alle foto: FishFlow Innovations.