PERSONVERNERKLÆRING

Oxyvision AS, ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i Oxyvision AS.
Oxyvision AS er et spesialfirma som tilbyr produkter og systemløsninger for tilsetting av gass til vann. Oxyvision AS har stort fokus på å
behandle alle Personopplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gir informasjon om Oxyvision AS behandling av Personopplysninger.

DEFINISJONER
Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.
Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.
Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.
En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og Databehandleren.
Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS OXYVISION AS

Oxyvision AS er behandlingsansvarlig for:
• Kunder og mottakere av nyhetsbrev.
• Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
• Administrere liste over de som mottar nyhetsbrev.
• Administrere samtykker.
• Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.
• Formidle informasjon, nyhetsbrev, og annen tilpasset markedsføring.
• Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.
• Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

Personopplysninger som behandles og lagres er:
• Kontaktdetaljer som navn, tittel, e-post , telefonnummer ol.
Oxyvision AS kan kombinere Personopplysninger samlet inn av forskjellige tjenester, så lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.
Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:
• Å overholde avtalen for bruk av tjenestene Oxyvision AS tilbyr, som for eksempel i
forbindelse med administrering av database for mottagere av nyhetsbrev eller å varsle om endringer i avtalen.
• Eksplisitt samtykke.
• Å overholde en rettslig forpliktelse Oxyvision AS er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
• Å ivareta Oxyvision AS berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.
Enkeltpersoner kan til enhver tid:
• Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
• Få innsyn i sine Personopplysninger.
• Endre sine Personopplysninger.
• Be om sletting av sine Personopplysninger.
• Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.
• Be om overføring av sine Personopplysninger.
• Avslutte mottagere av nyhetsbrev.

LAGRINGSTID
Oxyvision AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data for mottagere av nyhetsbrev avsluttes eller en avtale sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige
formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Oxyvision AS berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

INFORMASJONSSIKKERHET
Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Oxyvision AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og tekniske anlegg.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Oxyvision AS kan utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Oxyvision AS. Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for
å utføre tjenestene for Oxyvision AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk.

En liste over de Databehandlerne Oxyvision AS bruker:
• Google
• Facebook
• Microsoft
• Unimicro AS
• Instagram

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER
Oxyvision AS bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når du besøker www.oxyvision.no eller andre av våre nettsider kan det lagres informasjonskapsler på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke
deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre både nettsidene og tjenestene våre bedre samt tilpasse nyhetsbrev og tilbud spesielt til deg.

KLAGERETT
Dersom du mener at Oxyvision AS behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Oxyvision AS direkte, arbeidssted, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

KONTAKTINFORMASJON
Ta gjerne kontakt med oss på epost martin@oxyvision.com, telefon +47 482 04 041 eller brev til Oxyvision AS, Trelastveien 10, 6652 Surna, Norge

ENDRING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Oxyvision AS forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Oxyvision AS nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.