Oxyvision har nylig levert 500 meter diffusorslanger til bruk som boblegardin i kanaler i Nederland, da i forbindelse med at man ønsker å skille sjøvann fra ferskvann i perioden mens slusene er åpne for trafikk.

Metoden er å senke ned en bom med flere diffusorslanger, som engasjeres i perioder der vannet står stille og trafikken skjer. Tilbakemeldinger tyder på at boblegardinen fungerer etter hensikten og at man vil installere flere slike.

Alle foto: FishFlow Innovations

Scroll to top