OxyVision utvider produksjonskapasiteten med nytt bygg

For å tilfredsstille en økende mengde bestillinger, har OxyVision nylig oppført et nytt produksjonsbygg i Surnadal. Det nye bygget inneholder flere produksjonslinjer.

Ved siden av produksjonen inneholder bygget en ny avdeling for testing og kontroll av produkter før forsendelse til kunder.

Den nye hallen er på 750 kvadratmeter og inneholder dessuten et nytt forskningslaboratorium for utviklingsarbeid. Bygget er utstyrt med avansert energigjenvinning og topp moderne ventilasjon. Bygget er også i overveiende grad basert på gjenvinnbare og miljøvennlige materialer.

– Denne bygninge vil tjene oss bedre nytte og gjøre oss i stand til å bli mer operative og kapable til å betjene våre kunder, sier produksjonssjef Isak Sæterbø

Scroll to top