AirX fjerner lave oksygennivåer i gresk oppdrett av havabbor

Sent på sommeren/tidlig høst kan lavt oksygennivå i kombinasjon med høy biomasse sette begrensninger på foring og vekst ved Zervas-Kyriaszis oppdrett. Nå løser AirX imidlertid dette.

Zervas-Kyriazis oppdratt produserer havabbor i merder i sjøen ved Livanates på Egeerhavskysten. Lenge har man erfart at lave oksygennivåer i kombinasjon med høy biomasse setter begrensninger på foring og vekst.

For å finne ut mer satte man igang med et overvåkingsprogram på oksygennivåene gjennom sesongene 2012/2013. En oppdrettsmær med diameter 13 meter og 8 meter dyp ble fylt med 20 000 havabbor hver på 550 gram, som gir en biomasse på 11 tonn, og en fisketetthet på 11 kg pr kubikkmeter. Oksygensensorer ble plassert utenfor og innenfor mæren ved 3 meter dyp. I tilliegg har man satt ut måler for vannhastighet utenfor merdene.

Målinger gjort i November 2012 viste laveste oksygenverdier i tiden rett etter foring. Fisken ble foret for hånd i morgentimene fra 0800 til 1200. På enkelte dager så man at oksygenmetningen kunne falle under 40 %. De kritiske verdiene ble etter alt å dømme forårsaket at lave vannhastigheter. (Fig 2)

Selv om vanntemperaturen ikke var høyere enn 20° C, viste disse målingene hvor sårbare slike situasjoner kunne bli. Under sensommeren kan temperaturen stige til 30 grader, og tilgangen på oksygen kan dermed både bli en helserisiko og en faktor som hemmer utnyttelse av foret.

Mens oksygenering er svært utbredt i oppdrettskar på land, har tradisjonelt oppdrett i mærer ikke hatt fokus på oksygensvigninger, og stolt på naturlig utskifting av vannet. På den annen side brukes lufting og oksygenering flittig under medisinering, behandling mot parasitter og ved innhøsting.

For å se nærmerer på kost-nytte ved lufting under vanlig drift har man valgt å installere AirX luftesystem for å forebygge oksygensvikt.. Alle parametere relevant for problematikken måles nå konstinuerlig, og man vil følge nøye med resultatene som oppnås i 2014.

Les artikkel på engelsk

Scroll to top